Stenslip+Mättn

Stenslipning + mättning i HotBox

 • Artnr: 919

Beskrivning av artikel

Stenslipningen ger bättre glid genom att minska friktionen mot snön.
Skidans friktion mot snön bildar ett tunt vattenskikt som suger fast skidan om inte vattnet effektivt leds bort med hjälp av strukturen.

Vi rekommenderar att stenslipa även nya skidor för att du ska få en struktur som gör att dina skidor fungerar så optimalt som möjligt.  
Dessutom gör stenslipning att skidan tar upp vallan bättre som i sin tur gör att du kan åka längre på samma vallning utan att förlora glidet.

Procedur:

 • Stenslipning
  • Planslipning med arbetsstruktur
  • Finslipning
  • Åkstruktur
 • Mättning i Hot Box
  • Paraffinering med STAR Hot Box Wax (Används av de flesta ledande skidverkstäder i Sverige)
  • 14 timmars bakning i Hot Box med cyklande temperatur för bästa absorbering

Mättning är, om man skall göra det ordentligt och manuellt, en ganska arbetskrävande procedur i flera steg som syftar till att "fylla på" med grafit och paraffin i belaget och skapa ett bra underlag som gör att den valla som du åker på fäster bättre och räcker längre.

Som exempel på nyttan med att ha ordentligt grundvallade skidor kan vi säga så här - 
Med nyvallade men ej grundade skidor kanske vallan räcker i två till tre mil (d.v.s ungefär till Mångsbodarna). 
Med nyvallade och ordentligt grundade skidor räcker vallan hela vägen till Mora.

På marknaden förekommer många olika procedurer och prislappar på mättning.

Vi använder en procedur som kanske inte är den billigaste men som är väl beprövad och som garanterat ger mycket bra resultat.